Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorLương, Thị Vân Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:21:02Z-
dc.date.available2017-05-17T09:21:02Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationLương, T. V. A. (2011). Quản lý thiết bị dạy học tại các trường Trung học phổ thông ở Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050001078-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48761-
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đánh giá, đánh giá trong giáo dục và đánh giá giảng viên theo hướng chuẩn hóa. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá đội ngũ GV của trường Cao đẳng Hàng hải I. Đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá đội ngũ GV theo hướng chuẩn hoá ở trường Cao đẳng Hàng hải I-
dc.format.extent103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectThiết bị dạy học-
dc.subjectPhổ thông trung học-
dc.subjectHải Phòng-
dc.titleQuản lý thiết bị dạy học tại các trường Trung học phổ thông ở Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050001078_Noi_dung.pdf
  • Size : 83,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorLương, Thị Vân Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:21:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:21:02Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationLương, T. V. A. (2011). Quản lý thiết bị dạy học tại các trường Trung học phổ thông ở Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050001078-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48761-
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đánh giá, đánh giá trong giáo dục và đánh giá giảng viên theo hướng chuẩn hóa. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá đội ngũ GV của trường Cao đẳng Hàng hải I. Đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá đội ngũ GV theo hướng chuẩn hoá ở trường Cao đẳng Hàng hải I-
  dc.format.extent103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectThiết bị dạy học-
  dc.subjectPhổ thông trung học-
  dc.subjectHải Phòng-
  dc.titleQuản lý thiết bị dạy học tại các trường Trung học phổ thông ở Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050001078_Noi_dung.pdf
  • Size : 83,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :