Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Khánh Đức , người hướng dẫn
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương
dc.date.accessioned2017-05-17T09:21:08Z-
dc.date.available2017-05-17T09:21:08Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.degreecode00050000993
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48796-
dc.description.abstract86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận quản lý giáo dục, quản lý nhà trường nói chung và quản lý công tác học sinh, sinh viên nói riêng. Nghiên cứu thực trạng quản lý công tác học sinh tại Trường Trung cấp nghề Thái Bình. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác học sinh t (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHGD
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
dc.subjectQuản lý giáo dục
dc.subjectTrường dạy nghề
dc.subjectTrường Trung cấp
dc.subjectThái Bình
dc.titleQuản lý công tác học sinh tại trường Trung cấp nghề Thái Bình trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 00050000993_Noi_dung.pdf
  • Size : 968,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Khánh Đức , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:21:08Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:21:08Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.degreecode00050000993
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48796-
  dc.description.abstract86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận quản lý giáo dục, quản lý nhà trường nói chung và quản lý công tác học sinh, sinh viên nói riêng. Nghiên cứu thực trạng quản lý công tác học sinh tại Trường Trung cấp nghề Thái Bình. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác học sinh t (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHGD
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
  dc.subjectQuản lý giáo dục
  dc.subjectTrường dạy nghề
  dc.subjectTrường Trung cấp
  dc.subjectThái Bình
  dc.titleQuản lý công tác học sinh tại trường Trung cấp nghề Thái Bình trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 00050000993_Noi_dung.pdf
  • Size : 968,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :