Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:21:36Z-
dc.date.available2017-05-17T09:21:36Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationTrần, T.V.A. (2010). Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong - tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000220-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48904-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
dc.description.abstractHệ thống các cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên THPT nói chung và giáo viên THPT chuyên nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - tỉnh Nam Định. Đề xuất các biện pháp phát triể (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent108 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Giáo dục-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectGiáo dục trung học-
dc.subjectNam Định-
dc.subjectGiáo viên-
dc.subjectĐổi mới giáo dục-
dc.titleBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong - tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050000220_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:21:36Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:21:36Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationTrần, T.V.A. (2010). Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong - tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000220-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48904-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
  dc.description.abstractHệ thống các cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên THPT nói chung và giáo viên THPT chuyên nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - tỉnh Nam Định. Đề xuất các biện pháp phát triể (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent108 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Giáo dục-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectGiáo dục trung học-
  dc.subjectNam Định-
  dc.subjectGiáo viên-
  dc.subjectĐổi mới giáo dục-
  dc.titleBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong - tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 00050000220_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :