Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorLê, Văn Tâm-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:22:09Z-
dc.date.available2017-05-17T09:22:09Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationLê, V. T. (2009). Quản lý hoạt động tự học của học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02320-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48981-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học viên. Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.-
dc.format.extent120 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Sư phạm-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectHọc viên-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectTrung tâm Giáo dục thường xuyên-
dc.subjectTự học-
dc.subjectVĩnh Phúc-
dc.titleQuản lý hoạt động tự học của học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02320_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorLê, Văn Tâm-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:22:09Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:22:09Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationLê, V. T. (2009). Quản lý hoạt động tự học của học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02320-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48981-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học viên. Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.-
  dc.format.extent120 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Sư phạm-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectHọc viên-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectTrung tâm Giáo dục thường xuyên-
  dc.subjectTự học-
  dc.subjectVĩnh Phúc-
  dc.titleQuản lý hoạt động tự học của học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02320_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :