Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ngọc Bích-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:22:20Z-
dc.date.available2017-05-17T09:22:20Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationĐặng, T. H. (2009). Biện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02176-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49010-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học chuyên nghiệp. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và đặc điểm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên nói riêng.-
dc.format.extent111 tr.-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectCao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên-
dc.subjectPhương pháp dạy học-
dc.subjectQuá trình đổi mới-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.titleBiện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • V_L0_02176_noi_dung.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ngọc Bích-
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:22:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:22:20Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationĐặng, T. H. (2009). Biện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02176-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49010-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học chuyên nghiệp. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và đặc điểm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên nói riêng.-
  dc.format.extent111 tr.-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectCao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên-
  dc.subjectPhương pháp dạy học-
  dc.subjectQuá trình đổi mới-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.titleBiện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • V_L0_02176_noi_dung.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :