Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorTrịnh, Hoài Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:22:23Z-
dc.date.available2017-05-17T09:22:23Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationTrịnh, H. H. (2008). Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non quận Thanh Xuân hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02144-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49025-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ quản lý, những đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non hiện nay. Tìm hiểu thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non (...)-
dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Sư phạm-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectGiáo dục mầm non-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectThanh Xuân-
dc.subjectĐội ngũ cán bộ-
dc.titleGiải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non quận Thanh Xuân hiện nay-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02144_noi_dung.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorTrịnh, Hoài Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:22:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:22:23Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationTrịnh, H. H. (2008). Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non quận Thanh Xuân hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02144-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49025-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ quản lý, những đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non hiện nay. Tìm hiểu thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non (...)-
  dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Sư phạm-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectGiáo dục mầm non-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectThanh Xuân-
  dc.subjectĐội ngũ cán bộ-
  dc.titleGiải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non quận Thanh Xuân hiện nay-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_02144_noi_dung.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :