Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Bình-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:38:46Z-
dc.date.available2017-05-17T09:38:46Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationNguyễn, V. B. (2007). Biện pháp kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Thành phố Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01628-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49160-
dc.description.abstractNghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng, làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài như quản lý, quản lý nhà trường, kiểm tra và các hình thức kiểm tra, kiểm tra chuyên môn ... Trong phạm vi 12 trường THPT trên địa b (...)-
dc.format.extent116 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Sư phạm-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectGiáo dục phổ thông-
dc.subjectHiệu trưởng-
dc.subjectNam Định-
dc.subjectTrường trung học-
dc.titleBiện pháp kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Thành phố Nam Định-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01628_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Bình-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:38:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:38:46Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. B. (2007). Biện pháp kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Thành phố Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01628-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49160-
  dc.description.abstractNghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng, làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài như quản lý, quản lý nhà trường, kiểm tra và các hình thức kiểm tra, kiểm tra chuyên môn ... Trong phạm vi 12 trường THPT trên địa b (...)-
  dc.format.extent116 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Sư phạm-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectGiáo dục phổ thông-
  dc.subjectHiệu trưởng-
  dc.subjectNam Định-
  dc.subjectTrường trung học-
  dc.titleBiện pháp kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Thành phố Nam Định-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01628_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :