Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Phương Hoa-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:39:41Z-
dc.date.available2017-05-17T09:39:41Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2008). Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01627-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49161-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoà (...)-
dc.format.extent101 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Sư phạm-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectGiáo dục đại học-
dc.subjectGiảng viên-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectĐội ngũ giảng viên-
dc.titleNhững giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01627_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Phương Hoa-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:39:41Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:39:41Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2008). Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01627-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49161-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoà (...)-
  dc.format.extent101 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Sư phạm-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectGiáo dục đại học-
  dc.subjectGiảng viên-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectĐội ngũ giảng viên-
  dc.titleNhững giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01627_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :