Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Mỹ Lộc-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:39:59Z-
dc.date.available2017-05-17T09:39:59Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2006). Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01173-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49199-
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học; Tiến hành điều tra khảo sát đội ngũ giáo viên của 15 trường tiểu học tại huyện Lục Nam trong thời gian từ 2001-2002 đến nay. Bằng các phương pháp đàm thoại, phỏng vấn, dự giờ, khảo sát (...)-
dc.format.extent99 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Sư phạm-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectBắc giang-
dc.subjectGiáo dục-
dc.subjectGiáo dục tiểu học-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectQuản lý giáo viên-
dc.titleCác biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01173_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Mỹ Lộc-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:39:59Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:39:59Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2006). Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01173-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49199-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học; Tiến hành điều tra khảo sát đội ngũ giáo viên của 15 trường tiểu học tại huyện Lục Nam trong thời gian từ 2001-2002 đến nay. Bằng các phương pháp đàm thoại, phỏng vấn, dự giờ, khảo sát (...)-
  dc.format.extent99 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Sư phạm-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectBắc giang-
  dc.subjectGiáo dục-
  dc.subjectGiáo dục tiểu học-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectQuản lý giáo viên-
  dc.titleCác biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01173_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :