Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorTạ, Thu Vân-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:40:00Z-
dc.date.available2017-05-17T09:40:00Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationTạ, T. V. (2006). Các biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục mầm non trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01170-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49202-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về xã hội hóa giáo dục mầm non ( XHHGDMN): quan điểm của Đảng và nhà nước, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, yêu cầu quản lý. Khái quát về giáo dục của Quận Hai Bà Trưng, thực trạng giáo dục mầm non của Quận, việc thực hiện và quản lý (...)-
dc.format.extent118 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Sư phạm-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectQuận Hai Bà Trưng-
dc.subjectXã hội hoá giáo dục-
dc.subjectĐổi mới giáo dục-
dc.subjectGiáo dục-
dc.subjectGiáo dục mầm non-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.titleCác biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục mầm non trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01170_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorTạ, Thu Vân-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:40:00Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:40:00Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationTạ, T. V. (2006). Các biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục mầm non trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01170-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49202-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về xã hội hóa giáo dục mầm non ( XHHGDMN): quan điểm của Đảng và nhà nước, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, yêu cầu quản lý. Khái quát về giáo dục của Quận Hai Bà Trưng, thực trạng giáo dục mầm non của Quận, việc thực hiện và quản lý (...)-
  dc.format.extent118 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Sư phạm-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectQuận Hai Bà Trưng-
  dc.subjectXã hội hoá giáo dục-
  dc.subjectĐổi mới giáo dục-
  dc.subjectGiáo dục-
  dc.subjectGiáo dục mầm non-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.titleCác biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục mầm non trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_01170_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :