Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Quốc Chí-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:40:48Z-
dc.date.available2017-05-17T09:40:48Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2003). Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện báo chí và tuyên truyền. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00256-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49296-
dc.description.abstractHệ thống hoá các vấn đề lý luận và quan điểm cơ bản về chất lượng giảng dạy, học tập. Phân tích thực trạng chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện báo chí và tuyên truyền. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng caohất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.-
dc.format.extent87 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Sư phạm-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiáo dục đại học-
dc.subjectMôn học Mác-Lênin-
dc.titleMột số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện báo chí và tuyên truyền-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_00256_Noi_dung.pdf
  • Size : 44,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Quốc Chí-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:40:48Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:40:48Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2003). Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện báo chí và tuyên truyền. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00256-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49296-
  dc.description.abstractHệ thống hoá các vấn đề lý luận và quan điểm cơ bản về chất lượng giảng dạy, học tập. Phân tích thực trạng chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện báo chí và tuyên truyền. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng caohất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.-
  dc.format.extent87 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Sư phạm-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minh-
  dc.subjectGiáo dục đại học-
  dc.subjectMôn học Mác-Lênin-
  dc.titleMột số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện báo chí và tuyên truyền-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • V_L0_00256_Noi_dung.pdf
  • Size : 44,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :