Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Cúc-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:41:14Z-
dc.date.available2017-05-17T09:41:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2015). Quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode05050002185-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49375-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học Phổ thông. Chương 2: Thực trạng hoạt động dạy học ở Trương Trung học cơ sở và trung học phổ thông Sìn Thàng huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên-
dc.format.extent103 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectDạy học-
dc.subjectTHCS, THPT-
dc.subjectTả Sìn Thàng-
dc.subjectTủa Chùa, Điện Biên-
dc.titleQuản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002185.pdf
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Cúc-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:41:14Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:41:14Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2015). Quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode05050002185-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49375-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học Phổ thông. Chương 2: Thực trạng hoạt động dạy học ở Trương Trung học cơ sở và trung học phổ thông Sìn Thàng huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên-
  dc.format.extent103 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectDạy học-
  dc.subjectTHCS, THPT-
  dc.subjectTả Sìn Thàng-
  dc.subjectTủa Chùa, Điện Biên-
  dc.titleQuản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002185.pdf
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :