Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.advisorBùi, Văn Quân-
dc.contributor.authorBùi, Ngọc Kính-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:06:16Z-
dc.date.available2017-05-17T10:06:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBùi, N. K. (2015). Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode05050002096-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49956-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận của quản lý đào tạo cử nhân bằng kép theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. Chương 2: Thực trạng quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. Chương 3: Biện pháp đào tạo quản lý bằng kéo tại Đại học Quốc gia Hà Nội-
dc.format.extent172 tr. + CD ROM+tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : ĐHGD-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.titleQuản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050002096.pdf
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.advisorBùi, Văn Quân-
  dc.contributor.authorBùi, Ngọc Kính-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:06:16Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:06:16Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationBùi, N. K. (2015). Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode05050002096-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49956-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận của quản lý đào tạo cử nhân bằng kép theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. Chương 2: Thực trạng quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. Chương 3: Biện pháp đào tạo quản lý bằng kéo tại Đại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.format.extent172 tr. + CD ROM+tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : ĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.titleQuản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050002096.pdf
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :