Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Ngọc Hải-
dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Hải-
dc.contributor.authorTrần, Linh Quân-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:44Z-
dc.date.available2017-05-17T10:13:44Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationTrần, Linh Quân. (2013). Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002875-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49975-
dc.description.abstractLuận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractTổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (t (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent256 tr.-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectĐảm bảo chất lượng-
dc.subjectChất lượng giáo dục-
dc.titleNghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvi-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050002875_noi_dung.pdf
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Ngọc Hải-
  dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Hải-
  dc.contributor.authorTrần, Linh Quân-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:44Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:13:44Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationTrần, Linh Quân. (2013). Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002875-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49975-
  dc.description.abstractLuận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractTổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (t (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent256 tr.-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectĐảm bảo chất lượng-
  dc.subjectChất lượng giáo dục-
  dc.titleNghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvi-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050002875_noi_dung.pdf
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :