Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Hải-
dc.contributor.authorVũ, Duy Hiền-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:44Z-
dc.date.available2017-05-17T10:13:44Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationVũ, Duy Hiền. (2013). Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002952-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49976-
dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học (ĐHVLVH) nói chung. Khái quát một cách hệ thống những vấn đề lý luận cốt lõi về quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo hướng tiếp cận Đảm bảo chất lượng (ĐBCL). (...)-
dc.format.extent206 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.subjectGiáo dục-
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.subjectGiáo dục đại học-
dc.subjectĐại học Hệ vừa học vừa làm-
dc.titleQuản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050002952.pdf
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Hải-
  dc.contributor.authorVũ, Duy Hiền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:44Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:13:44Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationVũ, Duy Hiền. (2013). Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002952-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49976-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học (ĐHVLVH) nói chung. Khái quát một cách hệ thống những vấn đề lý luận cốt lõi về quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo hướng tiếp cận Đảm bảo chất lượng (ĐBCL). (...)-
  dc.format.extent206 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.subjectGiáo dục-
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.subjectGiáo dục đại học-
  dc.subjectĐại học Hệ vừa học vừa làm-
  dc.titleQuản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050002952.pdf
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :