Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Bá Lãm-
dc.contributor.advisorLê, Đức Ngọc-
dc.contributor.authorNgô, Thị Minh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:45Z-
dc.date.available2017-05-17T10:13:45Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNgô, T. M. (2014). Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003367-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49979-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh. Chương 2: Thực tiễn chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh. Chương 3: Đề xuất việc hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam-
dc.format.extent236 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.titleHoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050003367.pdf
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Bá Lãm-
  dc.contributor.advisorLê, Đức Ngọc-
  dc.contributor.authorNgô, Thị Minh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:45Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:13:45Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNgô, T. M. (2014). Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003367-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49979-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh. Chương 2: Thực tiễn chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh. Chương 3: Đề xuất việc hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam-
  dc.format.extent236 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.titleHoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050003367.pdf
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :