Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Công Giáp-
dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Trí,-
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Hưng-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:45Z-
dc.date.available2017-05-17T10:13:45Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, Duy Hưng. (2014). Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003366-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49980-
dc.description.abstractChương 1 Cơ sở lý luận quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và kinh nghiệm. Chương 2 Thực trạng quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Chương 3 Giải pháp quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay-
dc.format.extent182 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHGD-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
dc.titleQuản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050003366.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Công Giáp-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Trí,-
  dc.contributor.authorNguyễn, Duy Hưng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:13:45Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:13:45Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, Duy Hưng. (2014). Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003366-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49980-
  dc.description.abstractChương 1 Cơ sở lý luận quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và kinh nghiệm. Chương 2 Thực trạng quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Chương 3 Giải pháp quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay-
  dc.format.extent182 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHGD-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý Giáo dục (Full)-
  dc.titleQuản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 00050003366.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :