Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Tố Uyên-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:14:40Z-
dc.date.available2017-05-17T10:14:40Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. U. (2013). Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002464-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49986-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ khái niệm “trách nhiệm pháp lý” theo nghĩa tiêu cực, trên cơ sở đó nêu khái niệm “pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, hình thức thể hiện, phạm vi tác động và đối tượng tác động của pháp luật trách nhiệm pháp lý t (...)-
dc.description.abstractLuận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent157 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectBảo vệ môi trường-
dc.subjectTrách nhiệm pháp lý-
dc.subjectHoàn thiện pháp luật-
dc.titleHoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam.-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050002464_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Tố Uyên-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:14:40Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:14:40Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. U. (2013). Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002464-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49986-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ khái niệm “trách nhiệm pháp lý” theo nghĩa tiêu cực, trên cơ sở đó nêu khái niệm “pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, hình thức thể hiện, phạm vi tác động và đối tượng tác động của pháp luật trách nhiệm pháp lý t (...)-
  dc.description.abstractLuận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent157 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectBảo vệ môi trường-
  dc.subjectTrách nhiệm pháp lý-
  dc.subjectHoàn thiện pháp luật-
  dc.titleHoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam.-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050002464_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :