Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Thắng-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:08Z-
dc.date.available2017-05-17T10:15:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2015). Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004801-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50051-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. Chương 2: Những vấn đề lý luận về áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại. Chương 3:Thực trạng áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Chương 4: Những kiến nghị liên quan tới áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay-
dc.format.extent153 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.titleÁp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam-
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050004801_noi_dung.pdf
  • Size : 967,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Thắng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:08Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:15:08Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2015). Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004801-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50051-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. Chương 2: Những vấn đề lý luận về áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại. Chương 3:Thực trạng áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Chương 4: Những kiến nghị liên quan tới áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay-
  dc.format.extent153 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.titleÁp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam-
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050004801_noi_dung.pdf
  • Size : 967,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :