Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorLê, Tuấn Anh, 1961--
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:04Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:04Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationLê, T. A. (2013). Áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003268-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50112-
dc.description.abstractChương 1 . Cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải. - Chương 2. Thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật x ử lý vi phạm hành ch í nh trong thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. - Chương 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.-
dc.format.extent122 tr.-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectGiao thông vận tải-
dc.subjectThanh tra-
dc.subjectVi phạm hành chính-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectvi-
dc.titleÁp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003268.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorLê, Tuấn Anh, 1961--
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:04Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:04Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationLê, T. A. (2013). Áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003268-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50112-
  dc.description.abstractChương 1 . Cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải. - Chương 2. Thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật x ử lý vi phạm hành ch í nh trong thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. - Chương 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.-
  dc.format.extent122 tr.-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectGiao thông vận tải-
  dc.subjectThanh tra-
  dc.subjectVi phạm hành chính-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectvi-
  dc.titleÁp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003268.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :