Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorTrần, Thị Quế Chi-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:22Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:22Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationTrần, T. Q. C. (2013). Quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002629-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50205-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán Chương 2: Thực trạng doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam-
dc.format.extent124 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectQuy chế pháp lý-
dc.subjectDoanh nghiệp-
dc.subjectKiểm toán-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleQuy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002629_Noi_dung.pdf
  • Size : 811,97 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Quế Chi-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:22Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:22Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationTrần, T. Q. C. (2013). Quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002629-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50205-
  dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán Chương 2: Thực trạng doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam-
  dc.format.extent124 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectQuy chế pháp lý-
  dc.subjectDoanh nghiệp-
  dc.subjectKiểm toán-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleQuy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002629_Noi_dung.pdf
  • Size : 811,97 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :