Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Phương Lan
dc.contributor.authorPhạm, Hồng Minh Hoàng
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:30Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:30Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.degreecode00050002559
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50237-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm quyền yêu cầu chia, lý do, những trường hợp chia v (...)
dc.publisherKhoa Luật
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)
dc.subjectLuật dân sự
dc.subjectPháp luật Việt Nam
dc.subjectTài sản
dc.subjectHôn nhân
dc.titleChia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002559_noi_dung.pdf
  • Size : 864,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Phương Lan
  dc.contributor.authorPhạm, Hồng Minh Hoàng
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:30Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.degreecode00050002559
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50237-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm quyền yêu cầu chia, lý do, những trường hợp chia v (...)
  dc.publisherKhoa Luật
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)
  dc.subjectLuật dân sự
  dc.subjectPháp luật Việt Nam
  dc.subjectTài sản
  dc.subjectHôn nhân
  dc.titleChia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002559_noi_dung.pdf
  • Size : 864,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :