Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorVõ, Công Hạnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:39Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:39Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationVõ, C. H. (2012). Thế chấp quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Huế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002529-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50278-
dc.description.abstractTrình bày lý luận về thế chấp bằng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng thương mại, xem xét, ra hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Nghiên cứu thực trạng về thế chấp bằng quyền sử dụng đất (...)-
dc.format.extent99 tr.-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectThế chấp-
dc.subjectQuyền sử dụng-
dc.subjectĐất-
dc.subjectThừa Thiên Huế-
dc.titleThế chấp quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Huế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002529_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorVõ, Công Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:39Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:39Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationVõ, C. H. (2012). Thế chấp quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Huế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002529-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50278-
  dc.description.abstractTrình bày lý luận về thế chấp bằng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng thương mại, xem xét, ra hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Nghiên cứu thực trạng về thế chấp bằng quyền sử dụng đất (...)-
  dc.format.extent99 tr.-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectThế chấp-
  dc.subjectQuyền sử dụng-
  dc.subjectĐất-
  dc.subjectThừa Thiên Huế-
  dc.titleThế chấp quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Huế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002529_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :