Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thảo-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:42Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:42Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationTrần, T. T. (2016). Thực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007326-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50297-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ.Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ.-
dc.format.extent120 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectBình đẳng giới-
dc.subjectLuật Bình đẳng giới-
dc.subjectPháp luật-
dc.titleThực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007326.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thảo-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:42Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:42Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. (2016). Thực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007326-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50297-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ.Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ.-
  dc.format.extent120 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectBình đẳng giới-
  dc.subjectLuật Bình đẳng giới-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.titleThực hiện pháp luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007326.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :