Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorTrần, Thị Mai Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:54Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:54Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationTrần, T. M. H. (2015). Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007039-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50333-
dc.description.abstractChương 1:Khái luận về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.Chương 2: Nội dung cơ bản về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.Chương 3:Thực trạng và một số kiến nghị, giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả bảo đảm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng-
dc.format.extent106 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectLuật Hôn nhân và gia đình-
dc.subjectQuyền bình đẳng-
dc.titleQuyền bình đẳng giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 03-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007039.pdf
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Mai Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:54Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:54Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationTrần, T. M. H. (2015). Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007039-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50333-
  dc.description.abstractChương 1:Khái luận về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.Chương 2: Nội dung cơ bản về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.Chương 3:Thực trạng và một số kiến nghị, giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả bảo đảm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng-
  dc.format.extent106 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectLuật Hôn nhân và gia đình-
  dc.subjectQuyền bình đẳng-
  dc.titleQuyền bình đẳng giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 03-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007039.pdf
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :