Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thảo-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:56Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2016). Hợp đồng cộng đồng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007203-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50340-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2:Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay-
dc.format.extent79 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectHợp đồng-
dc.titleHợp đồng cộng đồng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007203.pdf
  • Size : 971,23 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thảo-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:56Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:56Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2016). Hợp đồng cộng đồng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007203-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50340-
  dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2:Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay-
  dc.format.extent79 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectHợp đồng-
  dc.titleHợp đồng cộng đồng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007203.pdf
  • Size : 971,23 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :