Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorĐặng, Văn Huy-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:00Z-
dc.date.available2017-05-17T10:17:00Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationĐặng, V. H. (2010). Quy chế pháp lý của tổ quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000247-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50359-
dc.description.abstractNghiên cứu các quy định về Tổ quản lý và thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản năm 2004, sự thay đổi so với Luật phá sản năm 1993. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chủ thể quản lý tài sản nói chung và Tổ quản lý và thanh lý tài sản nói riêng cũng nh (...)-
dc.format.extent110 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectThanh lý tài sản-
dc.subjectLuật phá sản-
dc.titleQuy chế pháp lý của tổ quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000247_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorĐặng, Văn Huy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:00Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:17:00Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationĐặng, V. H. (2010). Quy chế pháp lý của tổ quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000247-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50359-
  dc.description.abstractNghiên cứu các quy định về Tổ quản lý và thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản năm 2004, sự thay đổi so với Luật phá sản năm 1993. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chủ thể quản lý tài sản nói chung và Tổ quản lý và thanh lý tài sản nói riêng cũng nh (...)-
  dc.format.extent110 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectThanh lý tài sản-
  dc.subjectLuật phá sản-
  dc.titleQuy chế pháp lý của tổ quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000247_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :