Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:02Z-
dc.date.available2017-05-17T10:17:02Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. H. (2009). So sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50369-
dc.description.abstractNghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện (...)-
dc.format.extent102 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectPháp luật Hoa Kỳ-
dc.subjectHợp đồng-
dc.subjectHợp tác quốc tế-
dc.titleSo sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000014_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:17:02Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. H. (2009). So sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000014-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50369-
  dc.description.abstractNghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện (...)-
  dc.format.extent102 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectPháp luật Hoa Kỳ-
  dc.subjectHợp đồng-
  dc.subjectHợp tác quốc tế-
  dc.titleSo sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000014_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :