Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Bình-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:20Z-
dc.date.available2017-05-17T10:17:20Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2015). Bảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050007195-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50394-
dc.description.abstractChương 1: Bảo vệ các nhóm yếu thế trong Quốc triều hình luật: Nhận diện từ khía cạnh lịch sử;Chương 2: Nội dung các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi các nhóm yếu thế trong Quốc triều hình luật ;Chương 3: Giá trị đương đại của pháp luật về bảo vệ quyền lợi các nhóm yếu thế trong Quốc triều hình luật và định hướng kế thừa các giá trị đó trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay-
dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.titleBảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007195.pdf
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Bình-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:17:20Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2015). Bảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050007195-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50394-
  dc.description.abstractChương 1: Bảo vệ các nhóm yếu thế trong Quốc triều hình luật: Nhận diện từ khía cạnh lịch sử;Chương 2: Nội dung các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi các nhóm yếu thế trong Quốc triều hình luật ;Chương 3: Giá trị đương đại của pháp luật về bảo vệ quyền lợi các nhóm yếu thế trong Quốc triều hình luật và định hướng kế thừa các giá trị đó trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay-
  dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.titleBảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007195.pdf
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :