Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorVũ, Tuấn Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:30Z-
dc.date.available2017-05-17T10:17:30Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationVũ, T. A. (2012). Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002000-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50440-
dc.description.abstractTrình bày những vấn đề lý luận về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Khái niệm và bản chất pháp lý của phần vốn góp của thành viên; phân loại các hình thức định đoạt phần vốn góp; các điều kiện đối với việc định (...)-
dc.format.extent79 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectVốn-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleĐịnh đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002000_Tom_tat.pdf
  • Size : 389,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorVũ, Tuấn Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:17:30Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationVũ, T. A. (2012). Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002000-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50440-
  dc.description.abstractTrình bày những vấn đề lý luận về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Khái niệm và bản chất pháp lý của phần vốn góp của thành viên; phân loại các hình thức định đoạt phần vốn góp; các điều kiện đối với việc định (...)-
  dc.format.extent79 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectVốn-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleĐịnh đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002000_Tom_tat.pdf
  • Size : 389,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :