Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorLê, Minh Hường-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:46Z-
dc.date.available2017-05-17T10:17:46Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationLê, M. H. (2008). Giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01956-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50494-
dc.description.abstractTổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Làm rõ điểm khác biệt của giao kết hợp đồng trong bán đấu giá so với giao kết hợp đồng thông thường. Nghiên cứu thực trạng giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và thực trạng pháp (...)-
dc.format.extent100 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectBán đấu giá-
dc.subjectGiao kết hợp đồng-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleGiao kết hợp đồng trong bán đấu giá : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01956_noi_dung.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorLê, Minh Hường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:17:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:17:46Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationLê, M. H. (2008). Giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01956-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50494-
  dc.description.abstractTổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Làm rõ điểm khác biệt của giao kết hợp đồng trong bán đấu giá so với giao kết hợp đồng thông thường. Nghiên cứu thực trạng giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và thực trạng pháp (...)-
  dc.format.extent100 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectBán đấu giá-
  dc.subjectGiao kết hợp đồng-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleGiao kết hợp đồng trong bán đấu giá : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01956_noi_dung.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :