Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hải-
dc.contributor.authorĐỗ, Thu Nga-
dc.date.accessioned2016-03-29T04:06:12Z-
dc.date.available2016-03-29T04:06:12Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐỗ, T. N. (2015). Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5060-
dc.description.abstractĐã hệ thống có chọn lọc một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch sinh thái miệt vườn và giới thiệu một số bài học thực tiễn về du lịch sinh thái miệt vườn tại một số tỉnh lân cận. Góp phần làm rõ vai trò của việc phát triển du lịch sinh thái miệt vườn trong việc nâng cao đời sống cộng đồng-
dc.format.extent117 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectPhát triển Du lịchen_US
dc.subjectBến Treen_US
dc.subject.ddc338.4791-
dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Bến Treen_US
dc.title.alternativeA Study of Garden Ecotourism Development in Bentre Provinceen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic338.4791 ĐO-N 2015/02050003263-
dc.identifier.licĐO-N-
dc.description.degreeChuyên ngành Du lịch học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050003263.pdf
  • Size : 296,71 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Luận văn.PDF
  • Size : 6,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hải-
  dc.contributor.authorĐỗ, Thu Nga-
  dc.date.accessioned2016-03-29T04:06:12Z-
  dc.date.available2016-03-29T04:06:12Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐỗ, T. N. (2015). Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5060-
  dc.description.abstractĐã hệ thống có chọn lọc một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch sinh thái miệt vườn và giới thiệu một số bài học thực tiễn về du lịch sinh thái miệt vườn tại một số tỉnh lân cận. Góp phần làm rõ vai trò của việc phát triển du lịch sinh thái miệt vườn trong việc nâng cao đời sống cộng đồng-
  dc.format.extent117 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectPhát triển Du lịchen_US
  dc.subjectBến Treen_US
  dc.subject.ddc338.4791-
  dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Bến Treen_US
  dc.title.alternativeA Study of Garden Ecotourism Development in Bentre Provinceen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic338.4791 ĐO-N 2015/02050003263-
  dc.identifier.licĐO-N-
  dc.description.degreeChuyên ngành Du lịch học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050003263.pdf
  • Size : 296,71 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Luận văn.PDF
  • Size : 6,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :