Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:18:56Z-
dc.date.available2017-05-17T10:18:56Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2005). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ ở xã. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00479-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50624-
dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc thực hiện dân chủ ở xã dưới cách tiếp cận liên ngành nhưng chủ yếu dưới góc độ pháp lý.Đưa ra xu hướng vận động của vấn đề dân chủ trên thế giới đồng thời phân tích những đặc trưng, sự tác động của dân c (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005-
dc.format.extent106 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectDân chủ-
dc.subjectLịch sử nhà nước pháp luật-
dc.subjectNhà nước-
dc.subjectQui chế dân chủ-
dc.titleMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ ở xã-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_00479_Noi_dung.pdf
  • Size : 68,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:18:56Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:18:56Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2005). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ ở xã. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00479-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50624-
  dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc thực hiện dân chủ ở xã dưới cách tiếp cận liên ngành nhưng chủ yếu dưới góc độ pháp lý.Đưa ra xu hướng vận động của vấn đề dân chủ trên thế giới đồng thời phân tích những đặc trưng, sự tác động của dân c (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005-
  dc.format.extent106 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectDân chủ-
  dc.subjectLịch sử nhà nước pháp luật-
  dc.subjectNhà nước-
  dc.subjectQui chế dân chủ-
  dc.titleMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ ở xã-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_00479_Noi_dung.pdf
  • Size : 68,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :