Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hồng Thái-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:19:37Z-
dc.date.available2017-05-17T10:19:37Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2003). Ý thức pháp luật của công chức hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00252-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50675-
dc.description.abstractPhân tích một số vấn đề lý luận về ý thức pháp luật, đặc điểm và vai trò ý thức pháp luật của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Xây dựng các tiêu chí đánh giá ý thức pháp luật của đội ngũ công chức hành chính. Đánh giá thực trạng ý thức pháp luật và đ (...)-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003-
dc.format.extent122 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectCông chức nhà nước-
dc.subjectHành chính nhà nước-
dc.subjectLuật công chức-
dc.subjectLuật hành chính-
dc.titleÝ thức pháp luật của công chức hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_00252_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hồng Thái-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:19:37Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:19:37Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2003). Ý thức pháp luật của công chức hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00252-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50675-
  dc.description.abstractPhân tích một số vấn đề lý luận về ý thức pháp luật, đặc điểm và vai trò ý thức pháp luật của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Xây dựng các tiêu chí đánh giá ý thức pháp luật của đội ngũ công chức hành chính. Đánh giá thực trạng ý thức pháp luật và đ (...)-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003-
  dc.format.extent122 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectCông chức nhà nước-
  dc.subjectHành chính nhà nước-
  dc.subjectLuật công chức-
  dc.subjectLuật hành chính-
  dc.titleÝ thức pháp luật của công chức hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_00252_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :