Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorChu, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:10Z-
dc.date.available2017-05-17T10:21:10Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationChu, H. S. (2015). Quy chế công chứng viên theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecode00050007045-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50773-
dc.description.abstractMục đích chính của luận văn là phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam từ trước đến nay về chức danh công chứng viên và quy chế công chứng viên, đánh giá các điểm bất cập phát sinh trên thực tế có thể gây ra những sai lầm, những khiểm khuyết, thiếu sót trong quy định về công chứng viên cũng như quy chế công chứng viên, điều có thể gây ra những sai phạm, những thiệt hại có thể vô cùng lớn cho các công dân, tổ chức trong xã hội cũng như cho toàn bộ nền kinh tế xã hội, qua đó đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về quy chế công chứng viên, cố gắng khắc phục những khiếm khuyết, bất cập nói trên.-
dc.format.extent114 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectLuật Dân sự-
dc.subjectQuy chế-
dc.subjectCông chứng viên-
dc.titleQuy chế công chứng viên theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007045.pdf
  • Size : 873,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorChu, Hồng Sơn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:21:10Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationChu, H. S. (2015). Quy chế công chứng viên theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecode00050007045-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50773-
  dc.description.abstractMục đích chính của luận văn là phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam từ trước đến nay về chức danh công chứng viên và quy chế công chứng viên, đánh giá các điểm bất cập phát sinh trên thực tế có thể gây ra những sai lầm, những khiểm khuyết, thiếu sót trong quy định về công chứng viên cũng như quy chế công chứng viên, điều có thể gây ra những sai phạm, những thiệt hại có thể vô cùng lớn cho các công dân, tổ chức trong xã hội cũng như cho toàn bộ nền kinh tế xã hội, qua đó đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về quy chế công chứng viên, cố gắng khắc phục những khiếm khuyết, bất cập nói trên.-
  dc.format.extent114 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectLuật Dân sự-
  dc.subjectQuy chế-
  dc.subjectCông chứng viên-
  dc.titleQuy chế công chứng viên theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050007045.pdf
  • Size : 873,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :