Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Thị Kim Quế-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:37Z-
dc.date.available2017-05-17T10:21:37Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. P. (2011). Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecode00050000842-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50879-
dc.description.abstractNghiên cứu về mặt lý luận nhiệm vụ của chính quyền xã, mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND xã. Tính đặc thù của chính quyền xã ở Thành phố Hà Nội. Tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND xã, đánh giá những hạn chế và thành quả, (...)-
dc.format.extent89 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectChính quyền địa phương-
dc.subjectChính quyền xã-
dc.subjectLuật hành chính-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleĐổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000842_Noi_dung.pdf
  • Size : 876,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Thị Kim Quế-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:37Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:21:37Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. P. (2011). Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecode00050000842-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50879-
  dc.description.abstractNghiên cứu về mặt lý luận nhiệm vụ của chính quyền xã, mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND xã. Tính đặc thù của chính quyền xã ở Thành phố Hà Nội. Tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND xã, đánh giá những hạn chế và thành quả, (...)-
  dc.format.extent89 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectChính quyền địa phương-
  dc.subjectChính quyền xã-
  dc.subjectLuật hành chính-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleĐổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000842_Noi_dung.pdf
  • Size : 876,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :