Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Thị Kim Quế-
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:42Z-
dc.date.available2017-05-17T10:21:42Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2011). Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecode00050000668-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50891-
dc.description.abstractTrình bày những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật trong giai đoạn hiện nay ở nước ta-
dc.format.extent85 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectHồ, Chí Minh, 1890-1969-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minh-
dc.subjectNhà nước pháp quyền-
dc.subjectLịch sử nhà nước-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleTư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000668_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Thị Kim Quế-
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:42Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:21:42Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2011). Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecode00050000668-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50891-
  dc.description.abstractTrình bày những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật trong giai đoạn hiện nay ở nước ta-
  dc.format.extent85 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectHồ, Chí Minh, 1890-1969-
  dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minh-
  dc.subjectNhà nước pháp quyền-
  dc.subjectLịch sử nhà nước-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleTư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000668_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :