Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Tất Viễn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:44Z-
dc.date.available2017-05-17T10:21:44Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2010). Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecode00050000497-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50901-
dc.description.abstractLàm rõ một số vấn đề về lý luận giáo dục pháp luật và việc áp dụng ở đô thị; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương (...)-
dc.format.extent99 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectGiáo dục pháp luật-
dc.subjectHải dương-
dc.subjectĐô thị-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleGiáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000497_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Tất Viễn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:44Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:21:44Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2010). Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecode00050000497-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50901-
  dc.description.abstractLàm rõ một số vấn đề về lý luận giáo dục pháp luật và việc áp dụng ở đô thị; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương (...)-
  dc.format.extent99 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectGiáo dục pháp luật-
  dc.subjectHải dương-
  dc.subjectĐô thị-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleGiáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000497_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :