Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorĐỗ, Thúy Phượng-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:51Z-
dc.date.available2017-05-17T10:21:51Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationĐỗ, T. P. (2010). Hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecode00050000257-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50917-
dc.description.abstractLuận văn làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống hóa và đánh giá khái quát pháp luật về thi đua, khen thưởng từ năm 1945 đến nay, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen (...)-
dc.format.extent104 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectLuật hành chính-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectThi đua-
dc.subjectKhen thưởng-
dc.titleHoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000257_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorĐỗ, Thúy Phượng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:21:51Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:21:51Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationĐỗ, T. P. (2010). Hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecode00050000257-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50917-
  dc.description.abstractLuận văn làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống hóa và đánh giá khái quát pháp luật về thi đua, khen thưởng từ năm 1945 đến nay, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen (...)-
  dc.format.extent104 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectLuật hành chính-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectThi đua-
  dc.subjectKhen thưởng-
  dc.titleHoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000257_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :