Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Thị Kim Quế-
dc.contributor.authorVương, Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:22:04Z-
dc.date.available2017-05-17T10:22:04Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationVương, T. H. (2009). Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02646-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50951-
dc.description.abstractNghiên cứu những sự kiện lịch, những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh nhằm chỉ ra tư tưởng của Người về pháp luật, về đạo và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Thông qua những câu chuyện đó nhằm đưa ra những nhận định và đánh giá của Người về tầm quan trọng c (...)-
dc.format.extent88 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectHồ, Chí Minh, 1890-1969-
dc.subjectPháp luật-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐạo đức-
dc.titleTư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02646_Noi_dung.pdf
  • Size : 659,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Thị Kim Quế-
  dc.contributor.authorVương, Thanh Huyền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:22:04Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:22:04Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationVương, T. H. (2009). Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02646-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50951-
  dc.description.abstractNghiên cứu những sự kiện lịch, những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh nhằm chỉ ra tư tưởng của Người về pháp luật, về đạo và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Thông qua những câu chuyện đó nhằm đưa ra những nhận định và đánh giá của Người về tầm quan trọng c (...)-
  dc.format.extent88 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectHồ, Chí Minh, 1890-1969-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minh-
  dc.subjectĐạo đức-
  dc.titleTư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02646_Noi_dung.pdf
  • Size : 659,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :