Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorTrần, Quốc Khải-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:23:43Z-
dc.date.available2017-05-17T10:23:43Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationTrần, Q. K. (2013). Hoàn thiện các quy định pháp luật về đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002348-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51228-
dc.description.abstractTrình bày khái niệm về Đại học ngoài công lập và pháp luật điều chỉnh đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về Đại học ngoài công lập hiện nay. Trình bày định hướng hướng phát triển giáo dục ngoài công lập và đưa ra một số gi (...)-
dc.format.extent89 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectLuật giáo dục-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectĐại học ngoài công lập-
dc.titleHoàn thiện các quy định pháp luật về đại học ngoài công lập ở Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002348_Noi_dung.pdf
  • Size : 894,79 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorTrần, Quốc Khải-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:23:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:23:43Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationTrần, Q. K. (2013). Hoàn thiện các quy định pháp luật về đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002348-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51228-
  dc.description.abstractTrình bày khái niệm về Đại học ngoài công lập và pháp luật điều chỉnh đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về Đại học ngoài công lập hiện nay. Trình bày định hướng hướng phát triển giáo dục ngoài công lập và đưa ra một số gi (...)-
  dc.format.extent89 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectLuật giáo dục-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectĐại học ngoài công lập-
  dc.titleHoàn thiện các quy định pháp luật về đại học ngoài công lập ở Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002348_Noi_dung.pdf
  • Size : 894,79 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :