Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:23:46Z-
dc.date.available2017-05-17T10:23:46Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. T. (2012). Công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002269-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51242-
dc.description.abstractNghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của công ty hợp vốn đơn giản và pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản trên thế giới và ở Việt Nam.Nghiên cứu làm sáng tỏ, xác định đúng đắn bản chất pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản. Phân tích, đánh giá vai (...)-
dc.format.extent87 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectCông ty hợp vốn đơn giản-
dc.titleCông ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002269_Noi_dung.pdf
  • Size : 900,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:23:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:23:46Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. T. (2012). Công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002269-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51242-
  dc.description.abstractNghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của công ty hợp vốn đơn giản và pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản trên thế giới và ở Việt Nam.Nghiên cứu làm sáng tỏ, xác định đúng đắn bản chất pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản. Phân tích, đánh giá vai (...)-
  dc.format.extent87 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectCông ty hợp vốn đơn giản-
  dc.titleCông ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002269_Noi_dung.pdf
  • Size : 900,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :