Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Duy-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:23:51Z-
dc.date.available2017-05-17T10:23:51Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, Đ. D. (2012). Chế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002167-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51255-
dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất về các loại chế tài trong thương mại, phân tích rõ bản chất của các loại chế tài này. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về chế tài trong thương mại. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các (...)-
dc.format.extent80 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectChế tài thương mại-
dc.subjectLuật thương mại-
dc.titleChế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002167_Noi_dung.pdf
  • Size : 805,08 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Duy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:23:51Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:23:51Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, Đ. D. (2012). Chế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002167-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51255-
  dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất về các loại chế tài trong thương mại, phân tích rõ bản chất của các loại chế tài này. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về chế tài trong thương mại. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các (...)-
  dc.format.extent80 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectChế tài thương mại-
  dc.subjectLuật thương mại-
  dc.titleChế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002167_Noi_dung.pdf
  • Size : 805,08 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :