Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương, Đăng Huệ-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Trang-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:10Z-
dc.date.available2017-05-17T10:24:10Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationTrần, T. T. T. (2009). Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000493-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51340-
dc.description.abstractNghiên cứu, phân tích các quy định của thủ tục giải quyết phá sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2004, so sánh, phân tích thủ tục giải quyết phá sản theo Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 và Luật Phá sản năm 2004, trình bày những quy định chung về thủ (...)-
dc.format.extent121 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectLuật phá sản-
dc.subjectDoanh Nghiệp-
dc.titleHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000493_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorDương, Đăng Huệ-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Trang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:24:10Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. T. (2009). Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000493-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51340-
  dc.description.abstractNghiên cứu, phân tích các quy định của thủ tục giải quyết phá sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2004, so sánh, phân tích thủ tục giải quyết phá sản theo Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 và Luật Phá sản năm 2004, trình bày những quy định chung về thủ (...)-
  dc.format.extent121 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectLuật phá sản-
  dc.subjectDoanh Nghiệp-
  dc.titleHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000493_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :