Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Thị Thu Thủy-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:12Z-
dc.date.available2017-05-17T10:24:12Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2011). Pháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000478-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51348-
dc.description.abstractKhái quát chung về khái niệm, đặc điểm, vai trò và những đặc trưng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Phân tích những mặt hạn chế trong quy định hỗ trợ tín dụng cho các DNNVV, những khó khăn của vi (...)-
dc.format.extent89 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectVay vốn-
dc.subjectNgân hàng thương mại-
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ-
dc.titlePháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000478_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Thị Thu Thủy-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:24:12Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2011). Pháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000478-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51348-
  dc.description.abstractKhái quát chung về khái niệm, đặc điểm, vai trò và những đặc trưng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Phân tích những mặt hạn chế trong quy định hỗ trợ tín dụng cho các DNNVV, những khó khăn của vi (...)-
  dc.format.extent89 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectVay vốn-
  dc.subjectNgân hàng thương mại-
  dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ-
  dc.titlePháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000478_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :