Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:16Z-
dc.date.available2017-05-17T10:24:16Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationPhạm, T. A. (2009). Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000076-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51376-
dc.description.abstractTrình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. (...)-
dc.format.extent110 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectCông ty-
dc.subjectVốn kinh doanh-
dc.titleGóp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000076_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:16Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:24:16Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationPhạm, T. A. (2009). Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000076-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51376-
  dc.description.abstractTrình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. (...)-
  dc.format.extent110 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectCông ty-
  dc.subjectVốn kinh doanh-
  dc.titleGóp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000076_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :