Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Minh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:20Z-
dc.date.available2017-05-17T10:24:20Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, H. M. (2009).Công ti vô hiệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02688-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51397-
dc.description.abstractPhân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về giao dịch thành lập công ti vô hiệu. Phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận về công ti vô hiệu, về trách nhiệm tài sản của thành viên, cổ đông sáng lập của công ti trong trường hợp giao dịch thành lập công (...)-
dc.format.extent87 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectCông ti vô hiệu-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleCông ti vô hiệu-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02688_Noi_dung.pdf
  • Size : 782,54 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Minh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:24:20Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. M. (2009).Công ti vô hiệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02688-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51397-
  dc.description.abstractPhân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về giao dịch thành lập công ti vô hiệu. Phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận về công ti vô hiệu, về trách nhiệm tài sản của thành viên, cổ đông sáng lập của công ti trong trường hợp giao dịch thành lập công (...)-
  dc.format.extent87 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectCông ti vô hiệu-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleCông ti vô hiệu-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02688_Noi_dung.pdf
  • Size : 782,54 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :