Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorPhùng, Thị Thanh Hiền-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:22Z-
dc.date.available2017-05-17T10:24:22Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationPhùng, T. T. H. (2008). Quy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02217-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51408-
dc.description.abstractTrình bày những vấn đề lý luận cơ bản về qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch. Phân tích thực trạng về: nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về chấm (...)-
dc.format.extent113 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectKinh doanh du lịch-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectThương nhân-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleQuy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02217_Noidung.pdf
  • Size : 878,85 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorPhùng, Thị Thanh Hiền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:22Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:24:22Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationPhùng, T. T. H. (2008). Quy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02217-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51408-
  dc.description.abstractTrình bày những vấn đề lý luận cơ bản về qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch. Phân tích thực trạng về: nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về chấm (...)-
  dc.format.extent113 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectKinh doanh du lịch-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectThương nhân-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleQuy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02217_Noidung.pdf
  • Size : 878,85 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :