Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:27Z-
dc.date.available2017-05-17T10:24:27Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2007). Phân loại hợp đồng vô hiệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01583-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51433-
dc.description.abstractNghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng vô hiệu và phân loại hợp đồng vô hiệu. Phân tích làm sáng tỏ các nguyên nhân dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Phân tích và đánh giá từng căn cứ vô hiệu theo luật thực định. Xây dựng mô hình lý luận về việc (...)-
dc.format.extent100 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectHợp đồng-
dc.subjectHợp đồng vô hiệu-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectTư pháp-
dc.titlePhân loại hợp đồng vô hiệu-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01583_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:24:27Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:24:27Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2007). Phân loại hợp đồng vô hiệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01583-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51433-
  dc.description.abstractNghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng vô hiệu và phân loại hợp đồng vô hiệu. Phân tích làm sáng tỏ các nguyên nhân dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Phân tích và đánh giá từng căn cứ vô hiệu theo luật thực định. Xây dựng mô hình lý luận về việc (...)-
  dc.format.extent100 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectHợp đồng-
  dc.subjectHợp đồng vô hiệu-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectTư pháp-
  dc.titlePhân loại hợp đồng vô hiệu-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01583_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :