Chức năng của cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51449Chức năng của cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51449